Udskriv denne side

Taulovgruppen

Det lokale arbejde i Diabetesforeningen har skiftet navn til Taulovgruppen..

Det skyldes forvirring omkring forholdet til vores lokalforening i Fredericia, men der er ikke ændringer i dækningsområdet. Vi dækker stadig Herslev, Skærbæk og Taulovområdet og jeg håber I vil bakke op om det lokale arbejde.

Af nyheder kan nævnes besøg på Sundhedshuset den 19. November kl.19:00, hvor nystartet læge Mikkel Voss Kristensen vil fortælle om det at være praktiserende læge og have med diabetespatienter at gøre i hverdagen.

Grundet et let traktement ser jeg helst at I lige smider en tilmelding så vi har et nogenlunde antal... Skulle I glemme det er der nok til alle..

Der arbejdes pt. på en tur til Sprogø som forhåbentligt løber af stabelen i det nye år.. Der kommer et opslag her og på facebook når dato mv. er fastlagt.

Vores lokale tandlæge har lovet at holde en aften om diabetes og mundhygiejne engang i Januar/Februar 2019.. Også for dette kommer der en endelig dato når vi har afstemt arrangementer med Fredericia...

Har du spørgsmål omkring diabetes eller andet vedr. det lokale arbejde er du velkommen til at skrive til mig... Har du en god idé til arbejdet herude er jeg lutter øren.. Det er nemlig din lokalforening.

Venlig hilsen Taulovgruppe

Thomas Jensen: premierloejtnanten@jensen.mail.dk